Sprejeta zakonodaja | Marec 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Marec 2017

S 1.4. se spreminja znesek prispevka za PIZ za dijake in študente na obvezni prostovoljni delovni praksi. Spremenjena najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju...

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, objavljeno v Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3.3.2017 
Poročilo o gibanju plač za december 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3.3.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3.3.2017
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, objavljeno v Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2017 objavljeno v Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju objavljeno v Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 24.3.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

V tem obdobju ni pomembnejših predlogov spremembe zakonodaje.

Pojasnila in ostalo

Bilten javnih financ z dne 30.3.2017
Nova izdaja dokumenta Podrobnejši opis obrazcev in postopka oddaje po sistemu eDavki (Podrobnejši opis)  z dne 14.3.2017
Obračun DDD-DDD (Doh-Dej) in Dod-DDPO ) z dne 13.3.2017
Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 z dne 13.3.2017
Nova izdaja dokumenta Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo (Podrobnejši opis)  z dne 13.3.2017
Nova različica programa Silvester Fineus (8.0.0.8) z dne 10.3.2017
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2016 z dne 7.3.2017
Pomembno obvestilo za uporabnike brskalnika Firefox na Linux in Mac  z dne 3.3.2017
Obvestilo o storitvi za preveritev veljavnosti DDV (VAT) številk davčnih zavezancev  z dne 28.2.2017
Nova izdaja dokumenta Odpis obveznosti, odpis terjatev ter konverzija terjatev v lastniški delež dolžnika (Podrobnejši opis) z dne 28.2.2017
Nova izdaja dokumenta Pokrivanje davčne izgube (Podrobnejši opis) z dne 28.2.2017
Nameščanje namenskega digitalnega potrdila za uporabo miniBlagajne - video z dne 7.3.2017
Pojasnilo FURS: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 z dne 7.3.
Obračun DDPO za leto 2016 - obrazec, navodilo, priloge z dne 7.3.
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 z dne 7.3.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju z dne 7.3. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 eur).
Koledar poročanja - marec 2017
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost MAR 2017  z dne 28.3.2017
Novosti in poenostavitve e-Vročanja  z dne 27.3.2017
Nova izdaja dokumenta Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis) z dne 27.3.2017
Novi zneski pavšalnih prispevkov v letu 2017  z dne 27.3.2017
S 1.4. se spreminja znesek prispevka za PIZ za zavarovance iz prve in desete alinee tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi) = 9,89 EUR letno
Nova izdaja dokumenta Bonitete (Podrobnejši opis) z dne 27.3.2017
Nova izdaja dokumenta Projekt "Prispevki za socialno varnost" (Podrobnejši opis) z dne 21.3.2017
Osnova za izračun DMV in DDV pri pridobitvah vozil  z dne 28.3.2017
Pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna – pravilen izračun davčne osnove v primeru nakupov blaga in storitev za neposlovni namen  z dne 17.3.2017
Dežurstvo podpore uporabnikom eDavkov z dne 28.3.2017
Koledar poročanja - april 2017 z dne 28.3.2017
Ali je potrebno posredovati podatke na M-4 obrazcu za leto 2016? z dne 22.3.2017
Obračun akontacije dohodnine ... z dne 16.3.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt