Sprejeta zakonodaja Julij - Avgust 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Julij - Avgust 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ...

Sprejeta zakonodaja

Poročilo o gibanju plač za maj 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28.7.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11.8.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 43/2017 z dne 11.8.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2017,  objavljeno v Uradni list RS, št. 45/2017 z dne 25.8.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog Zakona o spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov z dne 21.7.2017
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 21.7.2017

S tem predlogom se spreminja:

  • davčna obravnava potnih stroškov v tujino (v določenih primerih se bo tretirala pot kot napotitev delavca v tujino)
  • način določanja dodatne splošne olajšave
  • davčna obravnava dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb z dne 21.7.2017
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku z dne 21.7.2017
Predlog Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost z dne 21.7.2017

Pojasnila in ostalo

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost AVGUST 2017  z dne 25.8.2017
Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1  z dne 17.8.2017
Sprememba dokumenta Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 1.8.2017
Nadgradnja varnostnih elementov storitve eDavki z dne 28.8.2017
Digitalna potrdila izdajatelja NLB izdana po 1.7.2017 so sedaj podprta. z dne 23.8.2017
Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve - Podrobnejši opis z dne 24.8.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt