Sprejeta zakonodaja | Januar 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Januar 2017 (28.12.2016-22.1.2017)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), ...

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, objavljeno v Uradni list RS, št. 85/2016 z  dne 28.12.2016. Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Pravilnik o napovedi davka na darilo, objavljeno v Uradni list RS, št. 85/2016 z  dne 28.12.2016. Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa, objavljeno v Uradni list RS, št. 85/2016 z  dne 28.12.2016. Ta sklep začne veljati 29. decembra 2016.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic, objavljeno v Uradni list RS, št. 85/2016 z  dne 28.12.2016. Ta sklep začne veljati 29. decembra 2016.
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka, objavljeno v Uradni list RS, št. 86/2016 z  dne 29.12.2016. Ta pravilnik začne veljati 6. februarja 2017.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost , objavljeno v Uradni list RS, št. 86/2016 z  dne 29.12.2016. Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, objavljeno v Uradni list RS, št. 86/2016 z  dne 29.12.2016. Ta pravilnik začne veljati 30. decembra 2016, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 86/2016 z  dne 29.12.2016.
Poročilo o gibanju plač za oktober 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 86/2016 z  dne 29.12.2016.
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, objavljeno v Uradni list RS, št. 86/2016 z  dne 29.12.2016.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) , objavljeno v Uradni list RS, št. 88/2016 z  dne 30.12.2016. Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, objavljeno v Uradni list RS, št. 1/2017 z  dne 6.1.2017. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2017 in znaša 8 odstotkov.
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 2/2017 z  dne 13.1.2017. Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2016 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,5 %.
Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 3/2017 z  dne 20.1.2017. Osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2017 dalje ostane nespremenjen.

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb - Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb z dne 17.1.2017
Zakon o vajeništvu - Popravek gradiva št. 4 - Predlog zakona o vajeništvu - prva obravnava  z dne 13.1.2017
Predlog izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost - Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost  z dne 10.1.2017
Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost - Predlog stališča do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost  z dne 10.1.2017
Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo - Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo  z dne 10.1.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah  z dne 9.1.2017
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah - Predlog zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah - tretja obravnava  z dne 5.1.2017
Smernice za razvoj informacijskih rešitev in Smernice za javno naročanje informacijskih sistemov - Smernice za razvoj informacijskih rešitev in Smernice za javno naročanje informacijskih sistemov  z dne 30.12.2016

Pojasnila in ostalo

Bilten javnih financ z dne 29.12.2016
Nova izdaja dokumenta Izmenjava podatkov o finančnih računih – poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori) z dne 18.1.2017
Vpogled v podatke za odmero dohodnine 2016 z dne 16.1.2017
Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dne 16.1.2017
Oddaja KP-KPD za leto 2016 z dne 12.1.2017
Nov Silvester Pelias 8.0.0.3 z dne 12.1.2017
Nova izdaja dokumenta FURS mobilna Mini blagajna (Vprašanja in odgovori) z dne 11.1.2017
Nov način podpisovanja dokumentov FURS z dne 10.1.2017
Nova izdaja dokumenta Olajšava za investiranje (Podrobnejši opis)  z dne 10.1.2017
Sprejet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku v zvezi s poročanjem informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij RS Finančni upravi RS z dne 10.1.2017
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti z dne 4.1.2017
Nova izdaja dokumenta Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti (Podrobnejši opis) z dne 4.1.2017
Nova izdaja dokumenta Davčna izvršba (Podrobnejši opis) z dne 4.1.2017
Brezplačna aplikacija miniBlagajna za mobilne telefone in tablice z dne 30.12.2016
Sprememba dokumenta Računi (Vprašanja in odgovori) z dne 30.12.2016
Tečajna lista z dne 28.12.2016. S 1.2.2017 uskladitev števila decimalnih mest na 5 decimalnih mest natančno.
Zneski pavšalnih prispevkov za leto 2017 z dne 28.12.2016. Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2017. Novi zneski veljajo od 1.1.2017.
Spremembe na REK 1, vrsta dohodka 1152 z dne 4.1.2017. Na individualnem REK obrazcu delodajalci v primeru izplačila vrste dohodka 1151 izberejo v obeh primerih vrsto dohodka 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi delom. V obeh primerih izplačil pa na individualnem REK obrazcu delodajalci izpolnijo tudi polja M
Novosti glede vlaganja samoprijav z dne 3.1.2017
Nov vpogled DDV-Deklaracija z dne 30.12.2016
Onemogočena oddaja obrazcev DDD-DDD z dne 29.12.2016
Kontrolni podatki - vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine z dne 12.1.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt