Sprejeta zakonodaja December 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | December 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), spremembe in dopolnitve Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev,...

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, objavljeno v Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29.11.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 67/2017 z dne 29.11.2017
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, objavljeno v Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1.12.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) , objavljeno v Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8.12.2017
Zakon uvaja spremembe pri obračunu olajšav, normirancih, spremembe pri napotitvah/obračunu potnih stroškov
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O), objavljeno v Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8.12.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K), objavljeno v Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8.12.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A), objavljeno v Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8.12.2017
Poročilo o gibanju plač za september 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8.12.2017
Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov , objavljeno v Uradni list RS, št. 72/2017 z dne 15.12.2017
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017
Pravilnik na novo določa vsebino REK obrazca in vpliva na poročanje plač in potnih stroškov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28.12.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Popravek gradiva št.1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah - skrajšani postopek z dne 7.12.2017
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti z dne 6.12.2017
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu z dne 1.12.2017
Predvideva precejšne spremembe REK obrazca (nova polja A011a, A011b, A011c, B06, B06a, B06b, B06c, B06č, B06d, B06e in B20) zaradi napotitev.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju z dne 22.12.2017
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Pojasnila in ostalo

Oddaja podatkov VIR.VDC za leto 2017  z dne 12.12.2017
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O  z dne 12.12.2017
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2K z dne 12.12.2017
Nova izdaja dokumenta Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis) z dne 30.11.2017
Novi vrsti dohodka na REK-1a obrazcu z dne 6.12.2017
Božičnica, 13. plača, del plače za poslovno uspešnost, letna nagrada z dne 15.12.2017
S 1.1.2018 bo možna oddaja A1 obrazca samo preko eVem.
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/B6501C1CA63153F2C125820300297EA0?OpenDocument
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/napotitev-delavca-na-delo-v-tujino/
Informacija o novostih REK obrazcev v letu 2018 z dne 28.12.2017
Zneski pavšalnih prispevkov za leto 2018 z dne 21.12.2017
Oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leti 2017 in 2018  z dne 19.12.2017
Nova izdaja dokumenta Promocija zdravja na delovnem mestu (Podrobnejši opis)  z dne 19.12.2017
Podatki za obračun plač za december 2017 z dne 29.12.2017
Spremembe pri potnih stroških za tujino v letu 2018 z dne 28.12.2017
Poročanje o kadrovskih štipendijah - do 30. 12. 2017 z dne 28.12.2017
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O z dne 20.12.2017
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2K z dne 20.12.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt