Sprejeta zakonodaja | December 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | December 2016 (24.11.-27.12.)

Zakon o potrošniških kreditih, Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ...

Sprejeta zakonodaja

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), objavljeno v Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016. Zakon začne veljati 3.12.2016.
Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) objavljeno v Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016. Zakon začne veljati 10.12.2016.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, objavljeno v Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016. Uredba začne veljati 10.12.2016.
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016. Pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016. Pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, objavljeno v Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016. Pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Odredbo o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin, objavljeno v Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016. Uredba se začne uporabljati 1. januarja 2017.
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016.  
Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije , objavljeno v Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016. Pravilnik začne veljati 4.1.2017.
Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-D), objavljeno v Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016. Ukaz začne veljati 24.12.2016.
Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ, objavljeno v Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, objavljeno v Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016. Pravilnik se uporablja že za pripravo letnega poročila za leto 2016. Novi podkonti 741101, 741201, 741202, 741203, 741301, 741401, 741701 in 741702 se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2017.

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek, z dne 22.12.2016.
Zakon o vajeništvu - Predlog zakona o vajeništvu - prva obravnava , z dne 20.12.2016.
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost z dne 28.11.2016

Pojasnila in ostalo

Dokumentacija potrebna za popis in uskladitev stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2016 z dne 30.11.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost DEC 2016 z dne 27.12.2016
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (Podrobnejši opis) z dne 27.12.2016
Nova izdaja dokumenta Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis) z dne 27.12.2016
Novosti na področju REK-1 obrazcev – polja M01 do M10 z dne 28.11.2016
Predčasna oddaja REK in PNiPD obrazcev za datume izplačila en mesec vnaprej je trenutno onemogočena z dne 29.11.2016
Namestitev novega strežniškega potrdila COMODO je ponovno prestavljena na 08.12.2016 z dne 29.11.2016
Novi vrsti dohodka na REK-1 obrazcu z dne 6.12.2016
Oddaja KP-KPD za leto 2016 z dne 7.12.2016
Podaljšanje dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2017 po uradni dolžnosti z dne 14.12.2016
Popravek Slovenskih računovodskih standardov 2016 z dne 14.12.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt