Sprejeta zakonodaja | Avgust 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Avgust 2016

Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del ter poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2016. 

Sprejeta zakonodaja

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2016, objavljeno v  Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12. 8. 2016.
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, objavljeno v  Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016 . Odredba začne veljati 1.9.2016.
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, objavljeno v Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016. Odredba začne veljati 1.9.2016.

Predlog pravilnikov iz zakonov

Predlog zakona spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini - prva obravnava  z dne 23.8.2016
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - prva obravnava z dne 23.8.2016
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - prva obravnava  z dne 24.8.2016
Predlog Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah z dne 19.8.2016

Pojasnila in ostalo

Sprememba dokumenta Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala (Vprašanja in odgovori)  z dne 17.8.2016
Sprememba dokumenta Povezana podjetja (Vprašanja in odgovori) z dne 17.8.2016
Sprememba dokumenta Povezana podjetja (Vprašanja in odgovori) z dne 17.8.2016
Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji z dne 24.8.2016
Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave z dne 24.8.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost AVGUST 2016 z dne 25.8.2016
Zaračunavanje t. i. neupravičenih reklamacij z dne 19.8.2016
Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta z dne 19.8.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt