Spremenjena zakonodaja April - Junij 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | April - Junij 2017

Spremenjena navodila za poročanje KRD in BST, spremenjena navodila za mesečna poročila SN-T. Tri poročila (SKV, DVP in KRD) so z novimi navodili združena v eno in sicer v KRD poročilo, ki mu je dodan nov atribut (Sektor nerezidenta).

Sprejeta zakonodaja

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, objavljeno v Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2.6.2017
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5.5.2017
Slovenski računovodski standard 30 (2016) Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih, objavljeno v Uradni list RS, št. 23/2017 z dne 5.5.2017
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo, objavljeno v Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12.5.2017
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, objavljeno v Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26.5.2017
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, objavljeno v Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26.5.2017
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, objavljeno v Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2.6.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o dajatvah za motorna vozila - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o dajatvah za motorna vozila - prva obravnava z dne 14.6.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela - skrajšani postopek z dne 8.6.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - skrajšani postopek  z dne 9.5.2017
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku z dne 19.4.2017

Pojasnila in ostalo

Bilten javnih financ z dne 31.5.2017
Nova izdaja dokumenta Opredelitev plačnika davka ob izplačilu dividend po 6. februarju 2017 (Podrobnejši opis) z dne 14.6.2017
Nova izdaja dokumenta Zavarovanje izpolnitve obveznosti plačila trošarine (Podrobnejši opis) z dne 16.6.2017
Avtomatsko pridobivanje podatkov o davčnem potrjevanju računov preko portala eDavki  z dne 5.6.2017
Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori z dne 5.6.2017
Nova izdaja dokumenta Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji (Podrobnejši opis)  z dne 23.5.2017
Nova izdaja dokumenta Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis)  z dne 28.4.2017
Avtomatsko pridobivanje podatkov o davčnem potrjevanju računov preko portala eDavki z dne 5.6.017
Namestitev podpisne komponente na OS Windows z dne 25.5.2017
Sprememba glede oddaje prilog k obrazcem DDV-O, RP-O in PD-O z dne 24.5.2017
Prikaz digitalnih potrdil pri podpisovanju dokumentov preko sistema eDavki za uporabnike SIGEN CA G2 z dne 24.5.2017
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
Avtomatsko pridobivanje podatkov o davčnem potrjevanju računov preko portala eDavki z dne 6.6.2017
Dohodki iz tujine in dohodnina z dne 1.6.2017
Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših z dne 15.5.2017
Nasvet tedna: ODD - prihodki, obdavčitev z dne 18.5.2017
Knjiženje obveznosti prispevkov PIZ z dne 16.5.2017
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo z dne 15.5.2017
Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti SKV

Spremenjena navodila za poročanje KRD in BST veljajo od 1.9.2017 dalje, za poročila, ki se nanašajo na avgust 2017 in dalje. Spremenjena navodila za mesečna poročila SN-T veljajo od 1.1.2018 dalje, ki se nanašajo na januar 2018 in dalje ter letna poročila SN, ki se nanašajo na leto 2017 in dalje. Tri poročila (SKV, DVP in KRD) so z novimi navodili združena v eno in sicer v KRD poročilo, ki mu je dodan nov atribut (Sektor nerezidenta).

Obveščanje delodajalcev o napakah na delu REK-1 obrazca, namenjenega oblikovanju pokojninske osnove z dne 19.6.2017
Višina regresa za letni dopust za leto 2017 – gospodarstvo z dne 15.6.2017
Uvedba novega plačilnega naloga s kodo QR - od 3. 4. 2017 z dne 11.5.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt