Sprejeta zakonodaja | April 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | April 2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, Zakona o trgu finančnih instrumentov, predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku in Zakona o davku na dodano vrednost.

Sprejeta zakonodaja

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2016,  objavljeno v Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), objavljeno v Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016. Zakon začne veljati s 26.4.2016.
Poročilo o gibanju plač za januar 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, objavljeno v Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F) , objavljeno v Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), objavljeno v Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o trošarinah - Popravek gradiva št. 2 - Predlog zakona o trošarinah - prva obravnava z dne 19.4.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - prva obravnava z dne 18.4.2016
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku z dne 20.4.2016
Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost z dne 19.4.2016

Pojasnila in ostalo

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost APR 2016 z dne 25.4.2016
Nova izdaja dokumenta Obračunavanje in plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb (Podrobnejši opis) z dne 3.5.2016
Nova izdaja dokumenta Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davek od dohodkov pravnih oseb (Podrobnejši opis) z dne 25.4.2016
Uporaba obstoječih navodil, pojasnil, informacij v zvezi s carinsko zakonodajo po 1. 5. 2016 z dne 25.4.2016
Predlogi poenostavitve obveznosti davčnega potrjevanja računov za določene zavezance z dne 20.4.2016
Predstavitev: Spremembe na področju porekla blaga zaradi začetka uporabe novega carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. 5. 2016 (objava gradiva) z dne 18.4.2016
Carinski postopki po 1. 5. 2016 z dne 14.4.2016
Nova izdaja dokumenta REK obrazci - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje (Podrobnejši opis) z dne 11.4.2016
Nove izdaje dokumentov Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin z dne 7.4.2016
Pojasnilo FURS, št. 0920-4545/2016-2, 21. 4. 2016 z dne 22.4.2016
Sprememba na obrazcu DMV-O (ver 4) z dne 4.5.2016
Pojasnila v zvezi z vročanjem in prevzemanjem odločb NUSZ v portalu eDavki z dne 6.5.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt