Adacta Slovenija
Adactine novice
Adactine novice

Davčno potrjevanje računov znotraj Dynamics NAV

Na podlagi zakona »Zakon o davčnem potrjevanju računov« - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15), smo na Adacti pripravili rešitev za Davčno potrjevanje računov oz. davčne blagajne znotraj Microsoft Dynamics NAV.

Zavezanci za potrjevanje računov morajo za obvezno uporabo ZDavPR izpolnjevati tri pogoje (kumulativno):

 • voditi poslovne knjige in evidence,
 • izdajati račune za dobavo blaga ali storitev in
 • za dobavljeno blago ali storitev prejeti gotovinsko plačilo.

Kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino:

 • »plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila;
 • račun, ki bo v celoti plačan na pošti s položnico (ali UPN) na transakcijski račun zavezanca, ni predmet davčnega potrjevanja računov;
 • »račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto predplačilo, preden je dobava blaga ali storitev opravljena. Šteje se, da je račun plačan z gotovino, če je plačan s kakršno koli obliko plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun;
 • kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša (avansni račun, dobropis).

Med zavezance ne spadajo spodaj opisane izjeme:

 • samodejno so izvzeti vsi zavezanci, ki v skladu z opredelitvijo zavezanca ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev za zavezanost k davčnemu potrjevanju računov;
 • dobave blaga, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, če skupna vrednost teh dobav presega 35.000 eurov;
 • dobava telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, osebam, ki niso davčni zavezanci;
 • kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, ter telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih;
 • tuji dobavitelji pri prodajah blaga na daljavo, če gre za prodajo blaga končnim potrošnikom;
 • tujci, vključeni v sistem mini VEM v okviru DDV zakonodaje na ravni EU.

Obdobje testiranja in uvedbe davčnih blagajn:

 • razvijalci bodo lahko v septembru 2015 že začeli testirati izmenjavo podatkov s FURS;
 • Adacta bo rešitev začela pri strankah nameščati v sredini meseca oktobra 2015;
 • potrjevanje račun v produkcijskem okolju bo FURS omogočal že 1.12.2015, obvezno pa bo s 1.1.2016.

Načini potrjevanja računov:

 • z uporabo elektronske naprave za izdajo računov (modul Davčno potrjevanje računov);
 • z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo FURS omogočil izdajanje računov s pomočjo aplikacije na portalu eDavki.

Kaj potrebuje zavezanec:

 • Za izvajanje postopka potrjevanja računov mora zavezanec pridobiti namensko digitalno potrdilo z nazivom DavPotRac.
 • Za izvajanje testiranja pridobi testno namensko digitalno potrdilo DavPotRacTEST.
 • Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.
 • Nameščen Microsoft Core XML Services 6.0 – za verzije do vključno NAV 2009, Microsoft .NET Framework 4.5 - za verzije NAV 2013 in 2015.
 • Nameščena komponenta za podpisovanje – AD SOAP (v primeru, da je komponenta že nameščena, bo potrebno namestiti novejšo verzijo komponente).

Več informacij o spremembah najdete na strani FURS-a.

Modul DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV

Modul Davčno potrjevanje računov bo omogočal sprotno ali naknadno potrjevanje računov pri FURS-u iz sistema Microsoft Dynamics NAV ter evidenco potrjenih računov skupaj z EOR kodo.
Potrjevanje bo mogoče za vrste dokumentov Račun, Dobropis in Avansni račun.
Stranka se lahko odloči za potrjevanje vseh izdanih računov ali zgolj za potrjevanje računov, ki so plačani z gotovino (denar, kartice).

Poročila, na katere je potrebno dodati zakonsko predpisane elemente (fiskalizacijska št. računa, šifra ZOI, QR koda 2X2 cm, šifra EOR, ID uporabnika izdajatelja računa, čas izdaje računa):

 • Račun (stranka ima lahko več dokumentov).
 • Dobropis (stranka ima lahko več dokumentov).
 • Avansni računi (stranka ima lahko več dokumentov).
 • Račun zaprt z avansom (stranka ima lahko več dokumentov).


Poročila, ki jih je potrebno spremeniti zaradi spremembe številčenja računov - uporaba fiskalizacijske številke računov (ne velja za Maloprodajne module):

 • Davčne knjige.
 • Izpis odprtih postavk.
 • Ostala poročila, kjer bi želeli, da se na izpisu izpiše fiskalizacijska številka računa.

Naslednji koraki

Zahtevke za ponudbo in dodatna vprašanja sprejemamo na naslovu fiskalizacija@adacta.si ali telefonski številki 01 548 38 00.
Vaše odzive oz. odgovore pričakujemo do 25.9.2015, po tem datumu bomo na osnovi števila kandidatov oblikovali končni ponudbeni paket.

Vaš Dynamics podporni center Adacte

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt