Adacta Slovenija

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Qlik pomaga pri učinkoviti analizi in vrednotenju rezultatov

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je bil postavljen pred izziv, kako učinkovito analizirati rezultate za strokovne analize antibiogramov ter jih zelo podrobno ovrednotiti s finančnimi podatki, ki se nahajajo v različnih ERP sistemih.

"QlikView je odlično analitično in uporabnikom prijazno orodje. Z njim v zelo kratkem času pridobimo vse potrebne strokovne in finančne analize iz področja strokovnozdravstvene in raziskovalne dejavnosti, kar pred tem ni bilo mogoče."

- Robert Tratar, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

O projektu

V projektu so bili izdelani skupni pregledi, ki služijo analizam vodstvenega kadra (vodji Inštituta in vodjem laboratorijev) za sprotno odločanje o ukrepih, ter podrobne strokovne analize, ki služijo kot podpora odločanju o ukrepih preventivnega in kurativnega zdravstva strankam Inštituta (UKC Ljubljana s svojimi klinikami, ZD Ljubljana, onkološki inštitut itd.).

Poslovni učinki uvedbe Qlik rešitve

V 2 mesecih izdelana fleksibilna in enostavno uporabna aplikacija, ki že v osnovi preseg iskane funkcionalnosti bistveno dražje in manj fleksibilne aplikacije, izdelane s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

http://www.imi.si

Rešitev:
BI

Produkt:
Qlik

Industrija:
Other

Velikost podjetja:
Micro

Država:
Slovenia