qlik-rešitve-podjetju-eni-slovenija-prihranijo-mesečno-2-dni-časa-pri-pripravi-poročil

Eni Slovenija

Qlik rešitve podjetju Eni Slovenija prihranijo 80 % časa pri pripravi poročil in omogočajo kontroling v pravem pomenu besede

Kot del mednarodne skupine in kot podjetje, ki deluje v panogi, kje stroga zakonodaja in regulativa v veliki meri določata poslovanje, je podjetje Eni Slovenija zavezano k zelo natančnemu in strogemu poročanju. V podjetju so se soočali z izzivi, kako pohitriti proces poročanja in kako izboljšati nadzor in kvaliteto podatkov.

»Ključna prednost implementacije Qlik rešitev je bila bistvena pohitritev internega poročanja. Končno smo dobili pravi kontroling, saj nam zahvaljujoč Qlik rešitvi ostaja dovolj časa za analizo podatkov. Okrepili smo že obstoječe notranje kontrole in izboljšali kvaliteto izdelanih poročil in analiz.«

- Eva Mihelčič, vodja računovodstva in financ, Eni Slovenija
»O Adacti kot implementatorju rešitve lahko komentiram samo najboljše. Moj sogovornik je razumel moje želje in jih znal pretvoriti v želeno obliko. Uvedba Qlik rešitve je bila izvedena v rekordnem času, prednosti rešitve smo lahko spoznali že v 3 mesecih po nakupu licenc,«

- dodaja Eva Mihelčič
»Uporaba sistema je enostavna in se je uporabnik zlahka nauči. Qlik je postal naš stalni spremljevalec pri vsakodnevnem delu.«

- Uršula Dobrovoljc, kontroler, Eni Slovenija

O podjetju

Eni Slovenija je del mednarodne skupine, ki posluje v 83 državah in ima 84.000 zaposlenih. Osnova dejavnost podjetja je trgovanje z naftnimi derivati na debelo in drobno v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, v Albaniji in na Kosovem. Podjetje zaposluje 12 ljudi. 

Poslovni izziv

 • zmanjšati čas namenjen pripravi poročil
 • povečati kvaliteto podatkov, pridobljenih iz različnih virov
 • povečati kontrolo nad podatki

Qlik rešitev omogoča

 • konsolidacijo finančnih in kontrolnih podatkov iz različnih virov
 • izboljšan nadzor in kontrolo nad podatki
 • izdelavo poročil po meri
 • skrajšan čas za pripravo poročil
 • samostojnost uporabnikov pri odkrivanju povezav med podatki in kreiranju novih tipov poročil

Ozadje in poslovne potrebe

Poslovni izzivi, s katerimi se podjetje Eni Slovenija sooča, je reguliran trg maloprodaje, ki vpliva tudi na veleprodajne marže, vedno večja obremenjenost z okolijskimi dajatvami, ki se ne prenašajo v maržo na prodajni strani, težave z oskrbo energentov ter prevladujoč položaj največjega konkurenta na trgu. Rast podjetja na obstoječih trgih je zaradi visoke zasičenosti omejena, zato imajo podjetja v panogi možnost za rast povečini z vstopanjem na nove trge. Eni Slovenija je to storila z vstopom na albanski trg leta 2010. Tehnološki izzivi podjetja pa se nanašajo na integracijo sistemov in iz tega izvedeno poročanje, ki je zelo podrobno in standardizirano.

Pred uvedbo Qlik rešitev so v oddelku računovodstva in financ uporabljali podatke iz Dynamics NAV, ki so jih ročno povezovali z ostalimi relevantnimi podatki, shranjenimi v Excelu ter na ta način pripravljali številna poročila. Želeli so si enotnega okolja, v katerem bi izdelovali vse potrebne analize in poročila.

Eni Slovenija je tako iskalo rešitev, ki bi povezala podatke iz različnih virov, pomagala skrajšati čas izdelave finančnih poročil ter omogočala odkrivanje anomalij v podatkih. Hkrati so v podjetju želeli, da posamezni uporabniki dobijo večjo samostojnost pri delu, tako pri odkrivanju povezav med podatki kot pri ustvarjanju novih poročil po meri.

Odločitev za Qlik

Odločujoča faktorja za izbiro Qlik rešitve sta bila poleg enotnega partnerja, ki bi obvladoval tako računovodski kot tudi sistem poslovne inteligence, tudi cena in hitrost implementacije. Adacta, ki je v podjetje Eni Slovenija implementirala rešitev Dynamics NAV, je predstavila rešitev Qlik in svoje reference na področju implementacije sistemov poslovne inteligence v podjetja v regiji Adriatik. V podjetju Eni Slovenija so takoj prepoznali prednosti rešitve Qlik za njihovo poslovanje, hiter rok implementacije ter torej možnost, da z uporabo rešitve začnejo zgolj že nekaj mesecev po začetku implementacije, pa je bil dodatni argument, ki je botroval izbiri.

Proces vpeljave Qlik rešitve je potekal v dveh fazah. V prvi fazi sta bili izdelani in vpeljani dve aplikaciji:

 • Qlik aplikacija za kontrolo vmesnika maloprodaje,
 • Qlik aplikacija za kontroling.

3 mesece po začetku projekta so lahko uporabniki že začeli z uporabo nove rešitve, ki jih je presenetila tako glede prilagodljivosti kot tudi velike neodvisnosti, ki jo je ponujala posameznemu uporabniku pri kreiranju dodatnih analiz na klik.

Ko so uporabniki začeli z uporabo Qlik rešitev ter spoznali prilagodljivo in prijazno okolje, so njihove želje po izdelavi dodatnih aplikacij postale bolj jasne. Drugo fazo projekta so tako predstavljale dodelave obeh omenjenih aplikacij ter izdelave dodatnih aplikacij, specifičnih za podjetje in industrijo:

 • Qlik aplikacija za kontrolo vmesnikov,
 • Qlik Aplikacija prodajnih analiz,
 • Qlik aplikacija za kontrolo računovodskih podatkov iz sistema Dynamics NAV,
  in druge.

Opis rezultatov in prednosti Qlik rešitve glede na predhodno stanje

Skupina Eni na mednarodnem nivoju operira s kompleksnim vmesnikom, skozi katerega posamezna podjetja v skupini poročajo za potrebe finančne konsolidacije. Nova Qlik rešitev je posebej prilagojena za izvoz podatkov v strukturi, ki jo sistem za konsolidacijo enostavno prepoznava in bere. Z novo Qlik rešitvijo je tako način poročanja v celoti prilagojen zahtevam skupine Eni.

V podjetju Eni Slovenija še posebej cenijo preprostost uporabe novih Qlik rešitev, saj lahko dodatne analize kreirajo uporabniki sami. To bistveno prispeva h krajšemu času za pripravo analiz in poročil.

Z novo rešitvijo v podjetju tudi lažje odkrivajo anomalije v računovodskih podatkih, napačna knjiženja ali napake na vmesnikih.
V podjetju ocenjujejo, da so z novo Qlik rešitvijo prihranili mesečno 2 dni pri izdelavi poročil, s čimer so pridobili dragoceni čas za dodatna preverjanja in analize in odpravljanje anomalij v podatkih ter s tem izboljšali kvaliteto poročanja.

Vodilni v podjetju so z novo rešitvijo pridobili tudi kontrolo nad podatki in s tem torej ključne informacije, ki jim pomagajo pri pomembnih poslovnih odločitvah (spremljanje realizacije s planom v realnem času, informacije, s katerimi lahko optimizirajo stroške). Hitrejša in bolj pregledna je tudi analiza marže in poslovnega rezultata.

Zaključek

Glavne prednosti vpeljave Qlik rešitev v podjetje Eni Slovenija so pohitritev poročanja, enostavna uporaba pri vsakodnevnem delu ter možnost izdelave dodatnih analiz na klik s strani uporabnikov samih. Zaradi boljše interne kontrole nad podatki se je izboljšala tudi kvaliteta poročanja, vodstvo podjetja pa je z novo rešitvijo pridobilo informacije, ki jim pomagajo pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev.

http://www.eni.com

Oktober 2015

Rešitev:
ERP
BI


Produkt:
Dynamics NAV
Qlik


Industrija:
Utility

Velikost podjetja:
SMB

Država:
Slovenia