Bussiness intelligence and analytics for financial controlling
BI rešitev za
finančni kontroling in poročanje

Z BI-rešitvijo za finančni kontroling in poročanje boste povezali različne vire pomembnih poslovnih podatkov ter pridobili vpogled v informacije ki odločajo o prihodnosti vašega podjetja. 

Produktna Brošura

Nadzirajte, spremljajte in izboljšajte poslovanje

Poglejte, kaj se skriva za vašimi podatki in napovejte prihodnost.

Uskladite podatke in poročanje poslovni strategiji

Kot CFO imate številne izzive. Poznamo jih tudi mi, saj sodelujemo s številnimi strankami v različnih industrijah, ki imajo različne poslovne izzive. Naša najsodobnejša BI rešitev za finančni kontroling in poročanje je rezultat naših izkušenj s številnimi kontrolorji, finančnimi direktorji in vodstvom podjetij. Edinstvena rešitev, ki smo jo razvili, bo koristila vašemu podjetju na več različnih načinov:

1. Bistveno boste skrajšali čas potreben za zaključek finančnih obdobij.

2. Pridobili boste pregled nad celotnim poslovanjem vašega podjetja z natančnimi in zanesljivimi podatki. 

3. Ohranili boste skladnost medtem ko boste sprejemali pomembne poslovne odločitve o tem, kam investirati in kje zmanjšati stroške.

4. Napovedovali boste prihodnje korake pomembne za rast in razvoj vašega podjetja.

Edinstven podatkovni model

Rešitev uporablja edinstven podatkovni model za finančne podatke, ki integrira različne vire podatkov in vam omogoča prilagodljivost, potrebno za pridobivanje pomembnih poslovnih informacij in pripravo poročil.

Ključni moduli in funkcionalnosti

Številne napredne funkcionalnosti rešitve vam omogočajo preglednost nad celotnim poslovanjem vašega podjetja. Z rešitvijo boste pridobili prilagodljivost pri iskanju prihodnjih poslovnih priložnosti in hkrati zadostili zahtevam glede skladnosti s predpisi.

Uvoz podatkov

 • Neodvisen od rešitve ERP
 • Hitra obdelava
 • Poslovna logika v rokah kontrolorjev
 • Nadzor in upravljanje uvoza podatkov
 • Certificirana rešitev za SAP, Microsoft Dynamics 365 ERP in druge rešitve ERP

Prerazporeditev stroškov

 • Primerjava knjiženj pred in po razporeditvi
 • Ključi za razporejanje so v rokah kontrolorjev
 • Izvirne knjižbe se ohranijo v sistemu skupaj s preknjižbami

Poslovna pravila in nadzor

 • Odkrivanje nepravilnosti podatkov in procesov
 • Hitri popravki
 • Prepoznavanje podvojenih/nejasnih transakcij
 • Računovodske kontrole
 • Nadzor nad prerazporeditvami stroškov

Prilagoditve kontrolinga

 • Hitri popravki podatkov
 • Originalna in revidirana poročila
 • Pregled poročil za že zaključena obdobja brez intervencije v sistemu ERP
 • Uravnoteženost BS
 • Navzkrižne kontrole

Self-service funkcionalnosti

 • Neodvisnost pri iskanju podatkov in ustvarjanju poročil
 • Neodvisnost od IT-oddelka pri pripravi podatkov in poročil
 • Ustvarjanje sprotnih poročil

Povezava analitike in GK

 • Povezovanje med transakcijami v glavni knjigi in podrobnimi knjiženji
 • Vrtanje v izkaz poslovnega izida do ravni posameznih transakcij
 • Celoten pregled nad transakcijami in podrobnostmi na enem mestu

Načrtovanje in proračun

 • Primerjava proračunov in napovedi 
 • Celostna podpora procesu načrtovanja (letno načrtovanje proračuna, operativno načrtovanje, načrtovanje izdatkov, ...)

Konsolidacija podatkov

 • Uvoz rezervacij
 • Uvoz popravkov
 • Uvoz strukture proračuna
 • Izključitev medpodjetniških transakcij
 • Uvoz konsolidiranih transakcij

Financial Controlling and Management Reporting Brošura:

Prenesite kopijo brošure in poglejte podrobno predstavitev rešitve.

Intuitivne nadzorne plošče

Intuitivne in prilagodljive nadzorne plošče vam dajejo svobodo, ki jo potrebujete, da se potopite globoko v svoje podatke in odkrijete uporabne informacije.

Adactine BI reference

Stranke, ki uporabljajo naše rešitve.

Kontaktirajte nas

Za več informacij o rešitvi ali predstavitev v vašem podjetju, nas kontaktirajte.

Kontakt