Adacta Slovenija
Adactine novice
Adactine novice

Sprememba ZGD-1: sprememba pri obveznih podatkih na dokumentih v NAV

Sprememba ZGD -1: sprememba pri obveznih podatkih in dokumentih.

Obvestiti vas želimo o spremembi s področja zakonodaje, ki zahteva tudi nekaj sprememb v vašem Microsoft Dynamics NAV z dnem 8.8.2015, ko so začele veljati spremembe Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1I (Ur.l. RS št. 55/2015).

Ena izmed teh pomembnih sprememb je naslednja:
Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), mora biti od 8.8. 2015 dalje namesto številke registrskega vpisa obvezno zapisana matična številka družbe. Tako mora biti na navedenih dopisih obvezno zapisana: celotna firma in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je družba vpisana, ter matična številka; pri d.o.o. in d.d. pa še znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Zapis številke registrskega vpisa družbe na teh dopisih tako po novem ne bo več obvezen, bo pa namesto njega obvezna matična številka družbe.

Če dopisi družbe nimajo teh podatkov, je to prekršek, za katerega je predvidena visoka denarna kazen tako za družbo kot tudi odgovorno osebo.

Ureditev glede tega vprašanja pri samostojnih podjetnikih ostaja nespremenjena, in sicer: Na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku (sem sodi tudi naročilnica), morajo biti navedeni firma in sedež podjetnika ter njegova matična številka. Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež.

ADACTA in dopolnitev programa

Zavedamo se, da ima večina to vsaj na dobropisih in računih že urejeno. Vendar smo se zaradi kasnejših nevšečnosti vseeno odločili, da vas na to še dodatno opozorimo. Svetujemo, da še enkrat preverite vse dokumente, ki jih pošiljate svojim strankam, da so opremljeni z zgornjimi podatki.

Dodatne storitve

V primeru, da izpis dokumenta ni ustrezen se obrnite na vašo support ekipo, ki vam bo z veseljem pomagala urediti.
Urejanje se zaračuna po dejansko porabljenem času.

Dodatne informacije

Za pojasnila in naročila smo na voljo na naslovu Adacta Podpora (naviservice@adacta.si) ali telefonski številki 01 548 38 00.

Prosim, da to sporočilo posredujete tudi ostalim odgovornim v vašem podjetju.

Dynamics podporni center Adacte

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt