Adacta | Dynamics NAV podporni center
Adactine novice
Adactine novice

Sprememba izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju

Pomembno obvestilo za vse Dynamics NAV uporabnike: s 1.7.2016 začne veljati spremenjen pravilnik o izpisu podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju zavezanca za davek.

S 1.7.2016 začne veljati spremenjen Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov , ki je bil objavljen v Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016. S spremenjenim pravilnikom se spreminja Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju zavezanca za davek.

Na Adacti smo za vse Dynamics NAV uporabnike pripravili nova poročila, ki upoštevajo omenjene zakonske spremembe in sicer: 

  • poročilo, ki pripravi datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.txt in
  • poročilo, ki pripravi datoteko IZPIS RAČUNI POSTAVKE.txt.

Za vse Microsoft Dynamics NAV uporabnike so na voljo tudi UPORABNIŠKA NAVODILA:

Za vse informacije o dodatnih nastavitvah Dynamics NAV programa, ki upoštevajo omenjene zakonske spremembe nas kontaktirajte preko e-mail naslova zak.spremembe@adacta.si ali telefonske številke Adactinega Dynamics NAV podpornega centra +386 1 548 38 00.

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt