Sprejeta zakonodaja | September 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | September 2016 (25.8.-15.9.)

Predlog spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini. Refundacije boleznin od 1.10.2016 preko sistema e-VEM ...

Sprejeta zakonodaja

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 59/2016 z dne 9. 9. 2016
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 59/2016 z dne 9. 9. 2016
Poročilo o gibanju plač za junij 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 59/2016 z dne 9. 9. 2016

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - Predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - prva obravnava  z dne 26.8.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - prva obravnava  z dne 5.9.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - nujni postopek z dne 7.9.2016
Zakon spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - nujni postopek  z dne 7.9.2016
Zakon o centralnem kreditnem registru - Popravek gradiva št. 2 - Predlog zakona o centralnem kreditnem registru - prva obravnava  z dne 7.9.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - nujni postopek  z dne 7.9.2016

Pojasnila in ostalo

Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost AVGUST 2016 z dne 25.8.2016Nova izdaja dokumenta Plačevanje davkov in dajatev (Podrobnejši opis) z dne 30.8.2016
Nova izdaja dokumenta Nomenklatura, uvrščanje in TARIC (Vprašanja in odgovori) z dne 2.9.2016
Predstavitev: Novosti v Zakonu o trošarinah (ZTro-1) z dne 6.9.2016
Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV z dne 8.9.2016
Navodilo o odobrenem kraju predložitve blaga carini, št. 4/2016 z dne 14.9.2016
Posodobljena komponenta za brskalnik Mozilla Firefox verzija 2.0.87.0 z dne 14.9.2016
Refundacije boleznin od 1. 10. 2016 preko sistema e-VEM z dne 8.9.2016
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave z dne 25.8.2016
Koledar poročanja - september 2016 z dne 8.9.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt