Sprejeta zakonodaja November 2018
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | November 2017

Povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ...

Sprejeta zakonodaja

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, objavljeno v Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10.11.2017. Uredba začne veljati 3.12.2017.
»(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in sicer glede na letnik šolanja do višine:
– 250 eurov na mesec za 1. letnik,
– 300 eurov na mesec za 2. letnik,
– 400 eurov na mesec za 3. letnik.«.
Poročilo o gibanju plač za avgust 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10.11.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10.11.2017
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, objavljeno v Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10.11.2017
Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, objavljeno v Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17.11.2017
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), objavljeno v Uradni list RS, št. 65/2017 z dne 20.11.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme z dne 24.11.2017
Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže  z dne 17.11.2017
Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  z dne 17.11.2017
Predlog uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju z dne 14.11.2017
Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spodbujanju investicij - prva obravnava  z dne 14.11.2017
Popravek gradiva št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju - prva obravnava  z dne 3.11.2017

Pojasnila in ostalo

Zaradi nadzora FURS več oddanih obračunov prispevkov za socialno varnost za izplačane plače  z dne 23.11.2017
Podpisovanje dokumentov na portalu eDavki  z dne 22.11.2017
Komponenta za podpisovanje v brskalniku Firefox z dne 14.11.2017
ZPIZ - Sporočilo za javnost z dne 8.11.2017
Napoved za odmero davka od prejetega darila z dne 23.11.2017
Davčna obravnava daril z dne 23.11.2017
Predlog Zakona o varstvu ose ... z dne 14.11.2017
Število delovnih dni za leto ... z dne 6.11.2017
V letu 2018 bo 2088 delovnih ur pri 40-urnem koledarju.
Podatki za obračun plač za o ... z dne 23.11.2017
Zakonodajne novosti v letu 2018 z dne. 011.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt