Sprejeta zakonodaja | November 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | November 2016 (7.11.-23.11.)

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ...

Sprejeta zakonodaja

V tem obdobju ni bilo pomembnejših sprememb zakonodaje.

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine z dne 22.11.2016
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti z dne 21.11.2016
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku z dne 18.11.2016
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti z dne 18.11.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih z dne 18.11.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela z dne 18.11.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela z dne 18.11.2016

Pojasnila in ostalo

Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dne 14.11.2016
Odložena namestitev novega strežniškega certifikata na sistem eDavki z dne 21.11.2016
Nova ureditev obračunavanja trošarine za električno energijo z dne 18.11.2016
Del plače za poslovno uspešnost z dne 15.11.2016
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 15.11.2016
Nova izdaja dokumentna Dohodek iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis) z dne 15.11.2016
Znan je datum namestitve novega strežniškega potrdila COMODO z dne 24.11.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt