Sprejeta zakonodaja | Maj 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Maj 2016

Pravilnik o izvajanju Zakon o davku na dodano vrednost (DDV ob uvozu), Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. 

Sprejeta zakonodaja

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU), objavljeno v Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016. Zakon začne veljati 20.4.2016.
Poročilo o gibanju plač za februar 2016 , objavljeno v Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2015, objavljeno v Uradni list RS, št. 34/2016 z dne 11. 5. 2016
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, objavljeno v Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016. Zakon začne veljati 28.5.2016.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (DDV ob uvozu) z dne 9.5.2016
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida z dne 11.5.2016
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku z dne 24.5.2016
Predlog Pravilnika o usposabljanju s področja carinske zakonodaje z dne 18.5.2016

Pojasnila in ostalo

Sprememba dokumenta Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 5.5.2016
Nova izdaja dokumenta Odlog in obročno odplačevanje davka - Poslovni subjekti (Vprašanja in odgovori) z dne 4.5.2016
Nova izdaja dokumenta Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka - Vsi davčni zavezanci (Vprašanja in odgovori) z dne 4.5.2016
EU spletna stran - nov carinski zakonik Unije z dne 4.5.2016
Davčno potrjevanje računov – strožji nadzor tudi zaradi neupoštevanja tehničnih specifikacij z dne 4.5.2016
Navodilo o izvajanju postopka tranzita Unije in skupnega tranzitnega postopka v NCTS, št. 1/2016 z dne 4.5.2016
Nova izdaja dokumenta Carinska vrednost (Vprašanja in odgovori) z dne 4.5.2016
Nova izdaja dokumenta Tečajne liste (Podrobnejši opis) z dne 1.5.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost MAJ 2016 z dne 25.5.2016
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 27.5.2016
Navajanje količin zemeljskega plina na obračunih okoljske dajatve CO2 z dne 27.5.2016
Novi obrazci za zahtevke za poenostavljene postopke z dne 25.5.2016
Sprememba dokumenta Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 20.5.2016
eVročanje - potrjevanje elektronskih naslovov z dne 19.5.2016
Brisanje priponk eVročenih opominov in pobotov z dne 30.5.2016
Osebno dopolnilno delo - upokojenci z dne 12.5.2016 

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt