Sprejeta zakonodaja | Junij 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Junij 2016

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o gospodarskih družbah, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Sprejeta zakonodaja

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljeno v Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016. Zakon začne veljati 3.6.2016.
Poročilo o gibanju plač za marec 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, objavljeno v Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016. Zakon začne veljati 4.6.2016.
Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM, objavljeno v Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016. Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2016.

V sistem e-VEM je vključena oddaja vlog delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja.

Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016. Sklep začne veljati 18.6.2016.
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljeno v Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016. Pravilnik začne veljati 24.6.2016.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 45/2016 z dne 27. 6. 2016.
Poročilo o gibanju plač za april 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. 6. 2016
Zakon o trošarinah (ZTro-1), objavljeno v Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih - nujni postopek  z dne 8.6.2016
Predlog Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) z dne 27.6.2016
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev z dne 27.6.2016

Pojasnila in ostalo

Izpolnjevanje carinske deklaracije, kadar se DDV ne plača kot uvozna dajatev z dne 13.6.2016
Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika z dne 10.6.2016
Nova izdaja dokumenta Poenostavljeno potrjevanje porekla blaga (Podrobnejši opis) z dne 10.6.2016
Nova izdaja dokumenta Zavezujoča informacija o poreklu blaga (Podrobnejši opis)  z dne 10.6.2016
Sprememba dokumenta Davčna obravnava štipendij (Vprašanja in odgovori) z dne 8.6.2016
Bilten javnih financ z dne 30.6.2016
Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. 7. 2016 z dne 30.6.2016
Nova izdaja dokumenta Uporaba aplikacije eIzvršbe (Vprašanja in odgovori) z dne 28.6.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JUNIJ 2016 z dne 28.6.2016
Nov dokument Izpis podatkov o računih v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT (Vprašanja in odgovori) z dne 28.6.2016
Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 z dne 30.6.2016
Oddaja podatkov VIRPN2 za leto 2015 z dne 1.7.2016
Nova različica standarda e-Slog 1.6.1 in prenehanje uporabe standarda e-Slog 1.5 z dne 20.6.2016
Nasvet tedna: Očetovski dopust z dne 15.6.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt