Sprejeta zakonodaja | Julij 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Julij 2016

V tem mesecu se poglavitne spremembe nanašajo na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki med drugim spreminja dohodninsko lestvico, prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave ter del plače za poslovno uspešnost. 

Sprejeta zakonodaja

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, objavljeno v Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016. Sklep začne veljati 1.7.2016.
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016.
Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije , objavljeno v Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016.
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, objavljeno v Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016. Pravilnik začne veljati 20.7.2016.
Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A), objavljeno v Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016 . Zakon začne veljati 15.7.2016.
Tarifa o taksah in nadomestilih, objavljeno v Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016.  Tarifa začne veljati 5.7.2016.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Poročilo o gibanju plač za maj 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu z dne 19.7.2016. Spreminja se individualni REK v delu Podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju. Pravilnik začne predvidoma veljati 1.1.2017 in se uporablja za dohodke, izplačane za obdobje od 1.1.2017 dalje.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb z dne 12.7.2016. Med drugim se spreminja stopnja davka. Zakon se bo uporabljal od 1.1.2017 dalje.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 12.7.2016. Zakon se bo uporabljal od 1.1.2017 dalje.

Poglavitne spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini:

  • Spreminja se lestvica dohodnine (uvede se nov davčni razred med sedanjim 2. in 3. razredom, pri meji neto davčne osnovi 48.000 s stopnjo 34%, stopnja dohodnine v 4. razredu pa se zmanjša iz 41 na 39%).
  • Del plače za poslovno uspešnost se izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, vendar pod posebnimi pogoji (izplačilo 1 krat letno, pravica do dodatka opredeljena v aktu delodajalca, pri čemer so pogoji za pridobitev pravice določeni enotno za vse delavce ali v kolektivni pogodbi, v kateri so določeni kriteriji in merila za pridobitev).
  • Spreminja se prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave s sedanjih 10.886,37 na 11.166,37 EUR.
  • Predlagana je dopolnitev člena, ki ureja nerezidentski status.
  • Predlagana je sprememba obravnave povračil stroškov za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini (pod določenimi pogoji)

Predlog Zakona o centralnem kreditnem registru  z dne 4.7.2016

Pojasnila in ostalo

Nova izdaja dokumenta Spremembe zakonodaje na področju DDV (Podrobnejši opis) z dne 15.7.2016
Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dne 15.7.2016
Tretje splošno mnenje MGRT o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) z dne 14.7.2016
Nova izdaja dokumenta Plačevanje davkov in dajatev (Podrobnejši opis) z dne 11.7.2016
Poračun CO2 dajatve za zemeljski plin in popravki obračunov okoljske dajatve za zemeljski plin z dne 8.7.2016
Nov Zakon o trošarinah prinaša pomembne posodobitve z dne 6.7.2016
Z današnjim dnem pomembne spremembe na področju trošarin z dne 1.8.2016
Zahtevek za povračilo ali odpust  z dne 29.7.2016
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JULIJ 2016 z dne 28.7.2016
Sprememba dokumenta Uporaba aplikacije eIzvršbe (Vprašanja in odgovori) z dne 278.7.2016
Novo spletno digitalno potrdilo – eDavki z dne 25.7.2016

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt