Sprejeta zakonodaja Januar 2018
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Januar 2018

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, Višina predpisanih obrestnih mer zamudnih obresti, Znesek minimalne plače, ...

Sprejeta zakonodaja

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB2), objavljeno v Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5.1.2018
Višina predpisanih obrestnih mer zamudnih obresti, objavljeno v Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5.1.2018
Obrestna mera za zamudne obresti ostaja 8%.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5.1.2018
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 2/2018 z dne 9.1.2018
Znesek minimalne plače, objavljeno v Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26.1.2018
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2018, je 842,79 eurov.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26.1.2018
Poročilo o gibanju plač za november 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26.1.2018 

Predlog pravilnikov in zakonov

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o informacijski varnosti - prva obravnava z dne 22.1.2018
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju - skrajšani postopek z dne 22.1.2018
Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu - prva obravnava z dne 18.1.2018
Predlog zakona o spremembi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - skrajšani postopek  z dne 12.1.2018

Pojasnila in ostalo

Nova izdaja dokumenta REK obrazci - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje (Podrobnejši opis) z dne 22.1.2018
Nova izdaja dokumenta Podrobnejši opis obračunov in postopka oddaje po sistemu eDavki (Podrobnejši opis)  z dne 22.1.2018
V dokumentu so dodana polja za poročanje napotitev.
Nova izdaja dokumenta Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis)  z dne 18.1.2018
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (Podrobnejši opis)  z dne 18.1.2018
Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi z dne 17.1.2018
Nova izdaja dokumenta Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Podrobnejši opis)  z dne 15.1.2018
Nova izdaja dokumenta Plačevanje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis)  z dne 12.1.2018 glej za napotitve
Informacija o novostih REK obrazcev v letu 2018  z dne 10.1.2018 glej za napotitve
Nova izdaja dokumenta Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (Podrobnejši opis)  z dne 4.1.2018 glej za napotitve
Davčne novosti v letu 2018  z dne 4.1.2018
Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)  z dne 4.1.2018
Izpolnjevanje polja M08 (REK-1 vrsta dohodka 1001) z dne 26.1.2018
Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo (REK-1 vrsta dohodka 1152) z dne 23.1.2018
Dostop do eDavkov z uporabniškim imenom in geslom za fizične osebe z dne 19.1.2018
REK-2 vrsta dohodka 1509 z dne 17.1.2018
REK-1: 1151 in 1152  z dne 17.1.2018
Oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) za leti 2017 in 2018 z dne 16.1.2018
Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost - NOVOST z dne 11.1.2018
Oddaja KP-KPD za leto 2017 z dne 3.1.2018
Koledar poročanja - februar 2018 z dne 26.1.2018
Obveščanje o delavcih v odpovednem roku z dne 23.1.2018
Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti  z dne 19.1.2018
Kdo mora opraviti vpis v Reg ... z dne 12.1.2018
Spremembe pri napotitvah del ... z dne 16.1.2018
Nasvet tedna: Davčni vidik n ... z dne 11.1.2018
Direktiva 93/71/ES o napotit ... z dne 11.1.2018
Posredovanje podatkov na obrazcih M4 za leto 2017 z dne 11.1.2018
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt