Sprejeta zakonodaja | Februar 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | Februar 2017 (23.1.-27.2.)

Znesek minimalne plače, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ...

Sprejeta zakonodaja

Znesek minimalne plače, objavljeno v Uradni list RS, št. 4/2017 z  dne 27.1.2017. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2017, je 804,96 eurov.
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 4/2017 z  dne 27.1.2017
Poročilo o gibanju plač za november 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 4/2017 z  dne 27.1.2017
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT), objavljeno v Uradni list RS, št. 5/2017 z  dne 3.2.2017
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 6/2017 z  dne 10.2.2017
Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov, objavljeno v Uradni list RS, št. 7/2017 z  dne 15.2.2017
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih, objavljeno v Uradni list RS, št. 7/2017 z  dne 15.2.2017
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino, objavljeno v Uradni list RS, št. 7/2017 z  dne 15.2.2017
Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2017 z  dne 24.2.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 10/2017 z  dne 27.2.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - Popravek gradiva št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - skrajšani postopek z dne 26.1.2017
Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini - Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  z dne 24.1.2017
Predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih z dne 10.2.2017

Pojasnila in ostalo

Bilten javnih financ z dne 31.1.2017
Sprememba davčne stopnje ne vpliva na plačevanje obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2017 do predložitve davčnega obračuna DDPO za leto 2016 z dne 3.2.2017
Nova izdaja dokumenta Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb (Podrobnejši opis) z dne 1.2.2017
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JAN 2017 z dne 31.1.2017
Davčna obravnava odhodkov iz naslova amortizacije dobrega imena v davčnih obdobjih, ki so se začela v letu 2016 z dne 31.1.2017
Novela ZDavP-2, ki se nanaša na obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost z dne 27.1.2017
Nova izdaja dokumenta Davčna obravnava štipendij (Vprašanja in odgovori) z dne 27.1.2017
Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-O z dne 26.1.2017
Nova izdaja dokumenta Davčna obravnava daril (Podrobnejši opis) z dne 7.2.2017
Nova izdaja dokumenta Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori) z dne 7.2.2017
Multimedijski prikaz pridobitve in prevzema namenskega digitalnega potrdila za FURS mobilno miniBlagajno z dne 3.2.2017
Koledar poročanja - februar 2017 z dne 30.1.2017
Podatki za obračun plač za januar 2017 z dne 3.2.2017
Obračun plače 2017
Izračun zamudnih obresti
Nova izdaja dokumenta Obračunavanje trošarine za električno energijo po 1. 10. 2016 (Podrobnejši opis)   z dne 27.2.2017
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost FEB 2017  z dne 27.2.2017
Nova različica Silvestra Fineus 8.0.0.7 z dne 24.2.2017
Vključitev dokumentov napoved prejema pošiljke in napoved odpreme pošiljke v informacijski sistem E-TROD z dne 24.2.2017
Sprememba dokumenta FURS mobilna Mini blagajna (Vprašanja in odgovori) z dne 16.2.2017
Sprememba dokumenta Računi (Vprašanja in odgovori) z dne 16.2.2017
Sprememba dokumenta Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV (Vprašanja in odgovori) z dne 16.2.2017
Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence  z dne 16.2.2017
Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost - video  z dne 11.2.2017
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori) z dne 10.2.2017
Obvestilo za davčne zavezance, ki vlagajo zahtevek za vračilo DDV, plačanega v Italiji – obrazec VATR APP z dne 21.2.2017
Koledar poročanja - marec 2017 z dne 24.2.2017
Razkritja po SRS 8 2016 za leto 2016 z dne 24.2.2017
Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil za leto 2016 z dne 15.2.2017
Gospodarske družbe - predlož ...  z dne 15.2.2017
Višina regresa za letni dopust ...  z dne 10.2.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt