Sprejeta zakonodaja April 2017
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja | April 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ...

Sprejeta zakonodaja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), objavljeno v Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.3.2017
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.3.2017
Poročilo o gibanju plač za januar 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31.3.2017
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2017, objavljeno v Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7.4.2017
Pravilnik o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, objavljeno v Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14.4.2017
Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, objavljeno v Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14.4.2017

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku , objavljeno 18.4.2017

Pojasnila in ostalo

Nova izdaja dokumenta Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (Podrobnejši opis), objavljeno 11.4.2017
Nova izdaja dokumenta Davčna osnova – rezervacije (Vprašanja in odgovori), objavljeno 6.4.2017
Nova izdaja dokumenta Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), objavljeno 3.4.2017 Poglavje 2 specificira povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem.
Obračun davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost objavljeno 11.4.2017
Posredovanje podatkov M-4 v letu 2016 objavljeno 3.4.2017
Poročanje na obrazcih M4 za leto 2016 - do 30. 4. 2017, objavljeno 3.4.2017

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list
http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/
http://www.mf.gov.si
http://www.fu.gov.si/
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
http://www.racunovodja.com
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt