Sprejeta zakonodaja | Januar 2016
Adactine novice
Adactine novice

Sprejeta zakonodaja 1.1.2016 - 2.2.2016

Plače, regresi, zamudne obresti, kontni okvir, olajšave in lestvice za odmero dohodnine, davek od dohodkov pravnih oseb in slovenski računovodski standardi 2016.

Sprejeta zakonodaja

Znesek minimalne plače, objavljeno v Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29.1.2016
Poročilo o gibanju plač za november 2015, objavljeno v Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28.1.2016
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, objavljeno v Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22.1.2016
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, objavljeno v Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8.1.2016
Spremembe enotnega kontnega okvira, objavljeno v Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8.1.2016
Enotni kontni okvir, objavljeno v Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31.12.2015
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28.12.2015
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, objavljeno v Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015
Pravilnik o spremembi pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine, objavljeno v Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, objavljeno v Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, objavljeno v Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23.12.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, objavljeno v Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23.12.2015
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov, objavljeno v Uradni list RS, št. 100/2015 z dne 23.12.2015
Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, objavljeno v Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18.12.2015
Slovenski  računovodski standardi 2016, objavljeno v Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10.12.2015

Predlog pravilnikov in zakonov

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini - Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, objavljeno 20.1.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov - prva obravnava, objavljeno 5.1.2016

Pojasnila in ostalo

Javna obravnava Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, objavljeno 29.1.2016
Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov
Vlada sprejela stališče do novele Direktive o skupnem sistemu DDV glede spoštovanja najnižje splošne stopnje
Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-O
Nova izdaja dokumenta Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini
Obrazec DOH-DIV in DOH-OBR – sprememba obdobja poročanja
Vpogled v podatke za odmero dohodnine 2015
Oddaja Kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2015

Viri

Uradni list.si
Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za finance
Finančna uprava
E-davki
Računovodja.com

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt