Adacta Slovenija
Adactine novice
Adactine novice

Qlik že šesto leto zapored narekuje razvoj na področju poslovne inteligence in poslovne analitike

Gartner, eno od vodilnih svetovalnih podjetij na svetu, je v začetku meseca februarja objavil poglobljeno poročilo o stanju na trgu rešitev poslovne inteligence in analitike. Podjetjem, ki se odločajo za izbiro ustrezne rešitve na BI področju, bo Gartnerjevo poročilo zagotovo v pomoč pri odločitvi, saj poročilo poleg pregleda trga in napovedi razvoja BI trga do konca leta 2018, ponuja tudi strnjeni pregled platform in ponudnikov na trgu poslovne inteligence in analitike ter njihovo vrednotenje glede na 14 ključnih kriterijev.

Trendi na področju razvoja rešitev poslovne inteligence in analitike

Gartner v svojem poročilu o stanju na trgu poslovne inteligence in analitike ugotavlja, da je BI trg izredno konkurenčen in dinamičen, kar je posledica dosedanje rasti in napovedi, da bo trg "Big Data & Analytics" do konca leta 2018 rastel kar 6 krat hitreje kot celoten IT trg. Tudi t.i. velika transformacija na področju BI, ki se tiče prehoda iz poslovne inteligence centralizirane v IT oddelkih, na poslovno inteligenco, ki je v rokah poslovnih uporabnikov (»from IT-lead to business-lead BI and analytics«), se je po mnenju Gartnerja, zaključila. Moderna, »business-user-centric« poslovna inteligenca je uporabniku prijazna, enostavna za uporabo ter intuitivna.

Pregled rešitev poslovne inteligence in analitike

Gartner je ovrednotil BI rešitve in platforme glede na 14 zmogljivosti, ki jih rešitev oziroma platforma omogoča in ki so razdeljena na 4 vsebinska področja:

  • zmogljivosti rešitve na področju infrastrukture (kot npr. rešitev v oblaku, načini administracije in konsolidacije podatkov), 
  • možnost upravljanja s podatki na nivoju posameznega uporabnika rešitve, 
  • enostavnost pripravljanja analiz in kreiranja vsebin (kot npr. omogočen »drag & drop« sistem, omogočeno prilagajanje »dashboarda« potrebam posameznega poslovnega uporabnika, enostavno spreminjanje podatkov v tabelah in grafikonih),
  • možnosti deljenja rezultatov in kolaboracije med poslovnimi uporabniki.

Celotno poročilo o trgu BI in analitike

Qlik – »Leader« v Gartnerjevem magičnem kvadrantu na področju poslovne inteligence in analitike

V t.i. Gartnerjev »Magic Quadrant« se uvrstijo tiste BI platforme, ki so najboljše na trgu oz. narekujejo razvoj na tem področju in ki torej na omenjenih 14-ih kriterijih dosegajo najvišje vrednosti.

»…the market is being dominated by vendors that are focused on agility and ease of use for business users, coupled with the ability to govern deployments and promote the responsible creation, distribution and use of analytic content created within the platform«,

pravi Gartnerjevo poročilo o tem, kaj mora izpolnjevati lider, če se želi uvrstiti v magični kvadrant.

Med liderji na področju poslovne inteligence in analitike je že šesto leto zapored Qlik, platforma, ki jo uporablja že 36.000 podjetij v več kot 100 državah po svetu, med njimi tudi številna podjetja v Sloveniji. Qlik je dobil visoke ocene s strani uporabnikov, kot uporabniku prijazna platforma, ki omogoča grajenje lastnih, individualiziranih aplikacij, torej takih, ki jih uporabnik sam pri svojem delu najpogosteje uporablja. Neodvisnost pri delu je ključna prednost vseh modernih BI platform. Kar pa razlikuje Qlik od ostalih modernih platform pa je edinstven način raziskovanja podatkov, ki omogoča uporabnikom odkrivanje bolj kompleksnih povezav med podatki ter s tem prispeva k boljšim poslovnim odločitvam.

Gartner's Magic Quadrant: Qlik že šesto leto zapored med vodilnimi platformami za poslovno inteligenco in analitiko

Qlik implementacije v regiji Adriatik

1.700 partnerjev podjetja Qlik skrbi za to, da so Qlik rešitve prilagojene specifikam podjetja in njegovi poslovni praksi, potrebam posameznega uporabnika in industrije, v kateri podjetje deluje. Med Qlik partnerji je tudi Adacta, ki ponuja rešitve poslovne inteligence in analitike podjetjem v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v BIH. Poleg implementacije Qlik rešitve in prilagoditve le-te podjetju, funkciji in panogi, pa partnerji skrbimo tudi za potrebno podporo po končani implementaciji, kot so naprimer dodatna izobraževanja končnih uporabnikov in nadgradnje funkcionalnosti.  

»Veseli smo, da je Qlik že šesto leto zapored vodilni na področju poslovne inteligence in analitike ter tega, da lahko Adacta podjetjem v regiji Adriatik ponudi najboljšo BI platformo na svetu. Številne uspešne implementacije rešitev poslovne inteligence in analitike, ki smo jih na Adacti izvedli v zadnjih sedmih letih ter zadovoljni uporabniki so najboljši dokaz za to, da Qlik ponuja najboljšo BI tehnološko platformo ter uporabniku prijazno rešitev.«

Anže Mis, Vodja oddelka BI za regijo Adriatik, Adacta

Povezane vsebine

Poglejte, kako Qlik rešitve pomagajo slovenskim podjetjem do boljšega poslovanja:

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt