Adacta Slovenija
Adactine novice
Adactine novice

E-račun in navodila za Dynamics NAV uporabnike

Tukaj lahko izveste več o tem kaj je e-račun in pridobite uporabniška navodila za vse Dynamics NAV uporabnike. 

Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:

  • prejemati eRačune,
  • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune.
S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki. Za eRačune štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…).

eRačun sestavljajo

  • Ovojnica eRačuna – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačuna
  • enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije (e-SLOG, verzija 1.5, e-SLOG, verzija 1.6)
  • poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).

Uporabniška navodila so na voljo za:

Za dodatne informacije nas kontaktirajte preko e-mail naslova eracuni2015@adacta.si ali telefonske številke +386 1 548 38 00.

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt