Adacta Slovenija
Adactine novice
Adactine novice

Davčne blagajne

Davčne blagajne so del sistema, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS

Kaj so davčne blagajne

Finančna uprava potrdi in shrani podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31.a Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omeji sivo ekonomijo.

Zavezanec mora ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve.

Račun mora izdati najpozneje takrat, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino.
Zavezanec mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. 

Področje davčnih blagajn ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki začne veljati 2. januarja 2016.

Zavezanci za potrjevanje računov

Zavezanec mora za obvezno uporabo ZDavPR izpolnjevati tri pogoje (kumulativno), in sicer:

  • mora voditi poslovne knjige in evidence, 
  • mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev in 
  • dobavljeno blago ali storitev sta plačana z gotovino.

Zakon predvideva nekaj izjem, ki so navedene na spletni strani FURS-a.

Kdaj se šteje, da je račun plačan z gotovino

  • »Plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila.
  • Račun, ki bo v celoti plačan na pošti s položnico (ali UPN) na transakcijski račun zavezanca, ni predmet davčnega potrjevanja računov.
  • »Račun« je račun pri gotovinskem poslovanju, izdan za dobavo blaga ali storitev, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Kot račun se šteje tudi vsak račun za prejeto predplačilo, preden je dobava blaga ali storitev opravljena. Šteje se, da je račun plačan z gotovino, če je plačan s kakršno koli obliko plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun.
  • Kot račun se šteje vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša (avansni račun, dobropis, bremepis)

Za dodatne informacije nas kontaktirajte preko e-mail naslova Fiskalizacija@adacta.si ali telefonske številke: +386 1 548 38 00.

Uporabniška navodila

Komponenta za podpisovanje

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt