Adacta Slovenija
Pridružite se
Qlik Forum

18.11.2015 | 10:00-14:00
Poglejte, kako Qlik rešitve pomagajo podjetjem po svetu konsolidirati podatke, izboljšati informacije in dosegati boljše poslovne odločitve. Pridružite se Qlik virtualnemu forumu.

Več o tem in registracija
Microsoft Dynamics
Promocija

Posebna promocijska akcija za vse nove Dynamics stranke, ki bodo to postale do konca leta 2015.
Obstoječe Dynamics AX in Dynamics NAV stranke izkoristite možnost nakupa dodanih licenc po obstoječih cenah.
Cene Microsofovih licenc se bodo s 1.1.2016 podražile. 

Več o tem

Pridružite se nam na
Convergence 2015

30 November - 2 December 2015 | Barcelona | Španija
Največji Microsoft Dynamics dogodek v tem delu Evrope, tradicionalno v Barceloni.
Pridružite se nam in ostalim Microsoft partnerjem in strankam. 

Prijava

Spremembe v zakonodaji - Julij 2015

Sprejeta zakonodaja

Popravek poročila o gibanju plač za maj 2015, objavljeno v Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7.8.2015

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), objavljeno v Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31.7.2015

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), objavljeno v Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 27.7.2015

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), objavljeno v Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.7.2015

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), objavljeno v Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.7.2015

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, objavljeno v Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14.7.2015

Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, objavljeno v Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10.7.2015

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, objavljeno v Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3.7.2015

Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, objavljeno v Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3.7.2015

Predlog pravilnikov in zakonov

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, objavljeno 13.7.2015

Pojasnila in ostalo

Dodatne aktivnosti na področju nadzora prispevkov za socialno varnost

Državni zbor sprejel Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Podatki za obračun plač za junij 2015

Poročilo o gibanju plač za april 2015

Poročilo o gibanju plač za maj 2015

Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, april 2015

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, marec 2015 (javni sektor, zasebni sektor)

Kdaj moramo izpolniti obračun potnih stroškov?

Dopolnitev dokumenta vprašanja in odgovori osebno dopolnilno delo in vrednotnice

Oddaja podatkov VIR.DAT za leto 2009

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, maj 2015 (javni sektor, zasebni sektor)

Obvestilo davčnim zavezancem, ki vlagajo zahtevke za vračilo DMV

Viri

http://www.uradni-list.si/uradni-list

http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

http://www.mf.gov.si

http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nova_pojasnila/

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

http://www.racunovodja.com

www.mddsz.gov.si

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt