Adacta Slovenija
Pridružite se
Qlik Forum

18.11.2015 | 10:00-14:00
Poglejte, kako Qlik rešitve pomagajo podjetjem po svetu konsolidirati podatke, izboljšati informacije in dosegati boljše poslovne odločitve. Pridružite se Qlik virtualnemu forumu.

Več o tem in registracija
Microsoft Dynamics
Promocija

Posebna promocijska akcija za vse nove Dynamics stranke, ki bodo to postale do konca leta 2015.
Obstoječe Dynamics AX in Dynamics NAV stranke izkoristite možnost nakupa dodanih licenc po obstoječih cenah.
Cene Microsofovih licenc se bodo s 1.1.2016 podražile. 

Več o tem

Pridružite se nam na
Convergence 2015

30 November - 2 December 2015 | Barcelona | Španija
Največji Microsoft Dynamics dogodek v tem delu Evrope, tradicionalno v Barceloni.
Pridružite se nam in ostalim Microsoft partnerjem in strankam. 

Prijava

Spremembe v zakonodaji - Februar 2015

SPREJETA ZAKONODAJA:

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

SKLEP o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

 

ODREDBA o pošiljanju obvestil o spremembi cen, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

 

UREDBA o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, objavljeno v Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

 

 

PREDLOG PRAVILNIKOV IN ZAKONOV:

Zakon o spremembi Zakona o dohodnini, objavljeno 5. 3. 2015

Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,                                    objavljeno 5. 3. 2015

Predlog Zakona o potrjevanju računov, objavljeno 4. 3. 2015

 

 

POJASNILA IN OSTALO:

 

Spremembe pri obračunu koncesijske dajatve za študentske koncesionarje

Odpravljanje administrativnih ovir pri zaposlovanju in samozaposlovanju tujce

Podatki za obračun plač za februar 2015

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela              zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2015

Poročilo o gibanju plač za november 2015

POROČILO o gibanju plač za december 2014, objavljeno v Uradni list RS,                št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Povprečna mesečna plača 2014

Povprečna mesečna bruto plača v letu 2014

Davčni obračun in letno poročilo 2014

Zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun

 

Viri:

 http://www.uradni-list.si/uradni-list

 http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

 http://www.mf.gov.si

 http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/

 http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nova_pojasnila/

 http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx

 http://www.racunovodja.com                                                                                                   http://www.mddsz.gov.si

 

Kontaktirajte nas

Potrebujete več informacij?

Kontakt