Adacta Slovenija

Farmadent

Boljše informacije za boljše odločanje v veletrgovini

Farmadent je z rešitvijo Microsoft Dynamics NAV for Pharma pokril celo vrsto postopkov in funkcionalnosti. Med njimi so obdelava naročil iz različnih virov, posredovanje nalogov v skladiščni sistem, priprava cenikov in spremnih listin za odpravo blaga, oddaja naročil na medpodjetniški portal, odpoklici, celotno finančno poslovanje, kadrovska služba in drugi.

Zaposleni v nabavi in prodaji imajo z novo rešitvijo hitreje na voljo več boljših informacij, potrebnih za odločanje. Z rešitvijo smo podprli svoje različne specifične zahteve, v prihodnosti pa nameravamo dodati še več funkcionalnosti, ki nam bodo pomagale pri poslovanju na zelo specifičnem področju.

- Marko Vučkovič, vodja Službe za poslovno analitiko in informatiko

O podjetju

Farmadent je ena izmed vodilnih slovenskih veletrgovin za oskrbo zdravstva, ki si že desetletja prizadeva zagotavljati najvišjo kakovost in zanesljivost pri dobavi zdravstvenih izdelkov na izjemno reguliranem trgu. Informacijski sistem podjetja mora ustrezati določenim zakonskim in strogim regulatornim zahtevam glede sledljivosti ter nadzora kakovosti izdelkov in blaga, obenem pa so v podjetju pričeli iskati celovito rešitev, s katero bi nadomestili ločene interne rešitve. S podjetjem Adacta so se povezali, da so vpeljali rešitev Microsoft Dynamics NAV in njihovo vertikalno rešitev Pharmapack, s katero so pokrili vse ključne procese, vključno s specifikami, ki veljajo za farmacevtsko panogo – od nabave, nadzora kakovosti, prodaje in logistike do financ, kontrolinga in kadrovskih rešitev. Najpomembnejši vidik nove rešitve je celovitost in izboljšana kakovost podatkov, ki podpira boljše odločitve zaposlenih na različnih področjih. Prav tako je mogoče podatke bolje izkoristiti z rešitvijo za poslovno obveščanje, kar omogoča natančen vpogled v celotno poslovanje.

Stanje

Podjetje Farmadent je med vodilnimi veletrgovci za oskrbo zdravstva. Podjetje zdravstvene in veterinarske ustanove po vsej Sloveniji oskrbuje z inovativnimi in kakovostnimi materiali, med katerimi največji delež predstavljajo zdravila, sledijo pa jim medicinsko-potrošni materiali in veterinarska zdravila. V podjetju je zaposlenih 75 ljudi.

»Ker poslujemo na področju farmacije, imamo pri poslovanju določene posebne zahteve, ki so zakonsko predpisane,« je povedal Marko Vučkovič, vodja Službe za poslovno analitiko in informatiko v Farmadentu. »Zagotavljati moramo sledljivost vsake serije blaga in nemoteno stalno, 24 ur na dan dostopno naročanje blaga na portalu za medpodjetniško poslovanje ter skrbeti za časovno ustrezno dostavo.«

Kot veletrgovec v farmacevtski panogi je podjetje Farmadent zakonsko zavezano zagotavljati sledljivost blaga in postopkov, v skladu z zahtevami GDP (Good Distribution Practice). V podjetju so zato iskali rešitev, ki bi omogočala razvoj validirane rešitve in torej ustrezno sledljivost blaga in postopkov.

Za zdravila je zakonsko določen tudi največji dovoljen zaslužek v panogi, kar še dodatno omejuje manevrski prostor pri določanju cen in oblikovanju ponudbe.

V preteklosti je podjetje uporabljalo več ločenih in med seboj slabo integriranih rešitev za podporo poslovanju, med katerimi nekatere niso bile vpeljane z ustreznimi projektnimi pristopi. Zato je podjetje začelo iskati enotno in celovito rešitev za pokrivanje blagovnega poslovanja, financ in kadrov ter specifik, ki veljajo za to panogo in za katero bi bila na voljo dolgoročna podpora. Prav tako pa je bila med zahtevami tudi odprta arhitektura, ki bi omogočala povezovanje z drugimi podjetji in integracijo z drugimi poslovnimi sistemi v primeru združevanja.

Rešitev

Podjetje Farmadent se je odločilo za rešitev Microsoft Dynamics NAV in vpeljavo rešitve v sodelovanju s podjetjem Adacta, ki ima na področju farmacije bogate izkušnje, svoje znanje pa so vključili v lastno vertikalno rešitev PharmaPack, ki je na voljo kot dodatek standardni rešitvi Microsoft Dynamics NAV.

»Veliko je področij, kjer imamo posebne zahteve. Na primer, naročila niso v celoti avtomatizirana, saj vedno zahtevajo še osebni stik med kupcem in prodajnim referentom, ki se dogovorita o dobavljivosti, kratkih rokih, roku uporabnosti zdravila in ostalem,« je povedal Vučković. »Prav tako smo vpeljali tudi več Adactinih namenskih rešitev, kot je kadrovska rešitev eHRM ali razširitev prodajnega dela.«

»Vpeljava rešitve Dynamics NAV for Pharma v podjetje Farmadent je bila zaradi specifik v poslovanju podjetja in specifik, ki veljajo za farmacevtsko panogo (GxP validirana rešitev), zagotovo velik izziv. Rešitev podjetju omogoča hiter odziv na tržne spremembe in odlično povezljivost z zunanjimi deležniki skozi medpodjetniško poslovanje ter zagotavlja učinkovito obvladovanje poslovnih procesov in vse potrebne kontrole ter sledljivost blaga in izdelkov, ki jih zahteva regulativa,« je pojasnil Jakob Kotnik, Direktor Dynamics NAV, Adacta. »Pri tem sta se zares izkazala prilagodljivost rešitve Dynamics NAV in strokovna usposobljenost naše ekipe. K uspešnemu zaključku projekta pa je seveda veliko pripomoglo tudi dobro sodelovanje z naročnikom.«

Prednosti

Farmadent je z rešitvijo Microsoft Dynamics NAV for Pharma pokril celo vrsto postopkov in funkcionalnosti. Med njimi so obdelava naročil iz različnih virov, posredovanje nalogov v skladiščni sistem, priprava cenikov in spremnih listin za odpravo blaga, oddaja naročil na medpodjetniški portal, odpoklici, celotno finančno poslovanje, kadrovska služba in drugi.

Nova rešitev prinaša več prednosti, med katerimi je tudi popolna integracija med materialnim in finančnim delom poslovanja, ki zagotavlja celovite informacije v vsakem trenutku. Prav tako imajo sedaj z dodatnimi orodji za poslovno obveščanje več možnosti za analizo podatkov, s čimer podjetje namerava izboljšati učinkovitost in nadzor nad obračanjem zalog.

Za Farmadent je poenotenje poslovanja na odprti in standardni platformi pomembna prednost. Ne le, da lahko sedaj bolj učinkovito poslujejo z zunanjimi partnerji, na voljo imajo tudi poenotene podatke v celotnem poslovanju.

»Zaposleni v nabavi in prodaji imajo na voljo več boljših informacij, potrebnih za odločanje,« je pojasnil Vučković. »V prihodnosti bomo vpeljano rešitev razvijali naprej in postopoma dodajali nove funkcionalnosti ter si tako zagotovili dodatno konkurenčno prednost.«

http://www.farmadent.si/

Rešitev:
ERP

Produkt:
Dynamics NAV
PharmaPack


Industrija:
Distribution & Retail

Velikost podjetja:
SMB;

Država:
Slovenia