Adacta Slovenija
Rešitev:
BI

Produkt:
Qlik

Industrija:
Distribution & Retail

Velikost podjetja:
Enterprise

Država:
Multi Country
Croatia
Serbia