ERP rešitve | Microsoft Dynamics NAV in Microsoft Dynamics AX
Moderne poslovne rešitve
za sodobno poslovanje

Poslovno informacijske rešitve, ki jih ponujamo na Adacti, so v celoti prilagojene lokalni zakonodaji in predpisom ter lokalni poslovni praksi. Podjetja na ta način dobijo globalno in moderno rešitev, prilagojeno slovenskemu poslovnemu okolju in zakonodaji. 

ERP Dynamics rešitve

Microsoft Dynamics AX in Microsoft Dynamics NAV rešitve poenotijo vaše poslovanje v sistem, enostavno integriran z drugimi Microsoftovimi orodji, kot so Office 365, Outlook, SharePoint, CRM. Nabor funkcionalnih področji zajema celotno finančno poslovanje, proizvodni proces, dobavno verigo, prodajo in marketing, upravljanje človeških virov, vodenje projektov in podporne službe.

Zgodbe o uspehu

Študija primera | Cablex

Rešitev: ERP | Produkti: Dynamics AX | Industrija: Manufacturing
Skupina Cablex je potrebovala enoten informacijski sistem za poenotenje poslovanja v 8 podjetjih v Evropi in na Kitajskem. Izbrali so rešitev Microsoft Dynamics AX 2012, ki so jo vpeljali s podporo podjetja Adacta....
Poglej več

Študija primera | Eles

Rešitev: ERP | Produkti: Dynamics AX | Industrija: Utility
Javno podjetje ELES je uporabljalo interno razvit informacijski sistem, ki so ga razvijali več kot 20 let. Rešitev vodstvu podjetja ni več zagotavljala pravih informacij, saj je bilo težko priti do pravih podatkov,...
Poglej več

Študija primera | Linde Gas

Rešitev: ERP | Produkti: Dynamics NAV | Industrija: Manufacturing, Services
Podjetje Linde, ki je sicer eno od večjih svetovnih uporabnikov rešitve SAP, je iskalo alternativo za enotno podporo svojih hčerinskih podjetji na novih trgih vzhodne Evrope in Azije. Izbora rešitve se je podjetje lotilo z...
Poglej več

ERP reference

V 27 letih poslovanja smo zaključili več kot 400 projektov. Poglejte nekatere izmed naših referenc.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več?

Kontakt